Ми - досвідчена команда у тестуванні програмного забезпечення

Ми - зробимо
ваш продукт стабільним
і зручним у використанні

Ми зробимо більше, ніж ви очікуєте

Тестування програмного
забезпечення

Гарантія якості

Гарантія якості (Quality Assurance) програмного продукту – важливий чинник його успішного просування на ІТ-ринку.

Команда тестування ТranSoftGroup – це близько сотні кваліфікованих QA, за плечами якої 20 річний досвід у сфері тестування програмних продуктів:

 • у різних галузях ІТ-технологій (e-commerce, ERP-системи, продукти розпізнання мови);
 • під різними операційними системами (Ms Widows, Linux);
 • з використанням різноманітних баз даних (Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL).

TranSoftGroup використовує сучасні технології та методи тестування

Функціональне тестування

Функціональне тестування

Функціональне тестування застосовується для перевірки продукту на відповідність встановленим специфікаціям функціональності як окремих компонентів, так і продукту в цілому.

Фактично – це імітація використання програмного продукту, що дозволяє виявити й усунути проблеми функціоналу.

Регресивне тестування

Регресивне тестування

Регресивне тестування – це тестування після змін у коді продукту, спрямоване на виявлення помилок у вже раніше протестованих його ділянках.

Головна мета регресивного тестування - упевнитися, чи не впливає зміна в певній частині коду продукту на інші з його частин.

Довільне тестування

Довільне тестування

Довільне тестування застосовується за відсутності технічної документації. Воно спрямоване на виявлення слабких місць із погляду реакції продукту на непрогнозовану поведінку користувача.

Ключовим у даному процесі є досвід тестувальника.

Перевагами довільного тестування є:

 • прояв важко відтворюваних помилок, що непідвласні стандартному сценарію;
 • економія часу й витрат на підготовку документації.
Інтеграційне тестування

Інтеграційне тестування

Інтеграційне тестування - це перевірка взаємодії окремих компонентів (модулів) продукту в різних операційних системах у комплексі з різноманітними зовнішніми пристроями. Воно відбувається після завершення перевірки кожного з окремих модулів і здійснюється на основі інтеграційних (функціональних і нефункціональних) тестів.


Це - надзвичайно важливий вид тестування, оскільки діагностує продукт, як цілісну систему.

Тестування сумісності

Тестування сумісності

Тестування сумісності - це перевірка взаємодії та сумісності продукту з компонентами апаратної платформи:

 • операційними система (Windiws, MacOS, Linux);
 • системним програмним забезпеченням;
 • браузерами (Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge та інші);
 • зовнішніми пристроями (принтери, сканери, DVD-приводи, мікрофони й інше);
 • іншими програмами, інтеграцію з якими передбачає функціонал продукту (скажімо, програми Microsoft Office);
 • базами даних (Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL).
Тестування графічного інтерфейсу

Тестування графічного інтерфейсу

Тестування графічного інтерфейсу включає перевірку:

 • зручності й функціональності інтерфейсу, його відповідності специфікаціям;
 • елементів навігації (меню, панелі інструментів та інші);
 • форматування тексту та його розміщення стосовно інших елементів;
 • поведінки діалогових вікон і сповіщень про помилках;
 • якості зображень та адаптивності інтерфейсу до роздільної здатності екрану.
Тестування документації

Тестування документації

Документація - невід’ємна частина продукту, від якості якої залежить ефективність його використання. Тестування документації включає її перевірку на предмет:

 • структурованості, наглядності та зручності;
 • повноти інформації щодо встановлення (налаштування) продукту в умовах конкретної апаратної платформи;
 • сумісності із програмами (сервісами), з якими він інтегрується;
 • відповідності реальній версії продукту.
Тестування локалізації

Тестування локалізації

Локалізація – налаштування параметрів, що дозволяють ефективне використання продукту в середовищі кінцевого користувача, серед яких:

 • мова;
 • системи мір і ваги;
 • формати дати й часу;
 • валюти;
 • культурогічні особливості.

Наші послуги

Спектр послуг

Для забезпечення високої якості продукту замовника та його конкурентоздатності ми пропонуємо широкий спектр послуг тестування:

 • створення процесу тестування - формування тестових сценаріїв на основі оптимального вибору методологій і видів тестування;
 • проведення мануального (ручного) тестування;
 • проведення автоматизованого тестування;
 • підтримка.

Наші послуги

Створення процесу тестування

Ми сформуємо повний комплект складових частин процесу тестування вашого продукту, що містить опис об'єкта, стратегію й порядок, критерії початку й завершення процесу тестування, включно з:

 • проектуванням Тест випадків (Test cases) відповідно до критеріїв якості й цілей тестування з описом тестових кроків і прогнозованих для кожного з них результатів.
 • формуванням Тест планів (Test PLan);

Наші послуги

Мануальне тестування

Мануальное (ручне) тестування, на відміну від автоматизованого, потребує менше часу на підготовку, дозволяє підійти до перевірки якості продукту з позиції користувача, моделюючи різноманітні можливі ситуації та неочевидні сценарії використання. Але сам процес ручного тестування займає більше часу й потребує вагоміших ресурсів.

Наша компанія надає власні ресурси. Це досвідчені QA-інженери. Вони організують формування процесів тестування й забезпечать їхнє виконання.

У випадку, коли процеси тестування (тестові сценарії) вже створені, наші QA-інженери забезпечать їхнє якісне виконання згідно з затвердженими планами.

Наші QA інженери володіють багатим досвідом. Завдяки цьому, навіть якщо їм доведеться тестувати на льоту (без будь-якої документації), вони це виконають якісно.

Наші послуги

Aвтоматизоване тестування

Наростаюча швидкість випуску нових версій ІТ-продуктів диктує необхідність скорочення термінів тестування разом із підвищенням його якості.

І перше, і друге забезпечує автоматизація процесів тестування.

Наші спеціалісти володіють досвідом і технологіями не тільки створення автоматизованих тестів, але й методологіями аналізу їхніх результатів, які дозволять сформувати детальні Дефект репорти (Bug Reports). Притому, ми допоможемо визначити, де кращий результат дає автоматизація, а де більш ефективним виявиться мануальне тестування, адже не завжди є смисл витрачатися на створення автоматизованих тестів, особливо в ситуаціях, коли мануальне тестування забезпечує більш вивірені результати.

Ми зробимо процес тестування максимально ефективним для замовника.

Наші послуги

Підтримка

За бажанням замовника ми надаємо підтримку продукту в режимі 24/7, яка дозволяє:

 • допомогти користувачам замовника більш ефективно користуватися продуктом;
 • зафіксувати невідповідність продукту встановленим специфікація з метою формування Дефекта репортів (Bug Reports) для розробників.

Надіслати повідомлення