Про Keeper

Власна розробка

Власна розробка

KEEPER – розробка компанії TranSoftGRoup із майже 30-ти річною історією розвитку на ІТ-ринку України у сфері автоматизації управлінського й фінансового обліку. KEEPER:

  • з одного боку – це платформа (інструмент) для швидкої та ефективної розробки ІТ-систем для управління бізнесом;
  • а з іншого – це ERP-система - готові рішення на базі KEEPER для автоматизації управлінського і фінансового обліку на підприємствах різного масштабу – від малого бізнесу до великих компаній із розгалуженою ІТ-мережею

Про Keeper

KEEPER – модульний продукт

KEEPER – модульний продукт

Модулі KEEPER - побудований на базі інструментарію платформи ІТ-функціонал по забезпеченню роботи конкретних складових фінансового та управлінського обліку, який включає:

  • Базові модулі – забезпечують роботу ядра ERP-системи;
  • Модулі розширення – автономні рішення у певній сфері діяльності, які у випадку підключення функціонують на основі ядра ERP-системи.

Про Keeper

KEEPER – універсальний комплекс модулів

KEEPER – універсальний комплекс модулів

Універсальність готових рішень дозволяє застосовувати KEEPER для управління бізнес-процесами на підприємствах різних галузей:

  • Виробництво – від промислових товарів до продуктів харчування;
  • Вирощування і виробництво продукції сільського господарства;
  • Оптова й роздрібна торгівля, включно з дистрибуцією;
  • Сфера послуг.

Про Keeper

KEEPER – корпоративне рішення

KEEPER – корпоративне рішення

ERP-система KEEPER – це управлінення як окремою компанією та її структурними підрозділами, так і групою компаній (корпорацією) з аналізом загальної діяльності.

Про Keeper

Масштабування

Масштабування

KEEPER ефективно функціонує як на основі єдиної бази даних, так і з використанням розподілених баз даних, розміщених на окремих серверах віддалених структур, що дозволяє ефективно керувати бізнес-процесами як автономно на структурних одиницях, так і з головного офісу.

Про Keeper

Фінансова доступність

Фінансова доступність

KEEPER допускає використання потужних системи управління базами даних SYBASE, MsSQL як Enterprise версій, так і їхніх безкоштовних версій. Це, а також модульність (можливість запуску базових модулів з поступовим розширенням) робить KEEPER фінансово доступним не тільки для великих підприємств, але й для малого бізнесу.