Ми - команда професіоналів з автоматизації бізнес процесів

Ми - зробимо
управління вашим
бізнесом більш ефективним

Ми зробимо більше, ніж ви очікуєте

Про Keeper

Власна розробка

Власна розробка

KEEPER – розробка компанії TranSoftGRoup із майже 30-ти річною історією розвитку на ІТ-ринку України у сфері автоматизації управлінського й фінансового обліку. KEEPER:

 • з одного боку – це платформа (інструмент) для швидкої та ефективної розробки ІТ-систем для управління бізнесом;
 • а з іншого – це ERP-система - готові рішення на базі KEEPER для автоматизації управлінського і фінансового обліку на підприємствах різного масштабу – від малого бізнесу до великих компаній із розгалуженою ІТ-мережею
KEEPER – модульний продукт

KEEPER – модульний продукт

Модулі KEEPER - побудований на базі інструментарію платформи ІТ-функціонал по забезпеченню роботи конкретних складових фінансового та управлінського обліку, який включає:

 • Базові модулі – забезпечують роботу ядра ERP-системи;
 • Модулі розширення – автономні рішення у певній сфері діяльності, які у випадку підключення функціонують на основі ядра ERP-системи.
KEEPER – універсальний комплекс модулів

KEEPER – універсальний комплекс модулів

Універсальність готових рішень дозволяє застосовувати KEEPER для управління бізнес-процесами на підприємствах різних галузей:

 • Виробництво – від промислових товарів до продуктів харчування;
 • Вирощування і виробництво продукції сільського господарства;
 • Оптова й роздрібна торгівля, включно з дистрибуцією;
 • Сфера послуг.
KEEPER – корпоративне рішення

KEEPER – корпоративне рішення

ERP-система KEEPER – це управлінення як окремою компанією та її структурними підрозділами, так і групою компаній (корпорацією) з аналізом загальної діяльності.

Масштабування

Масштабування

KEEPER ефективно функціонує як на основі єдиної бази даних, так і з використанням розподілених баз даних, розміщених на окремих серверах віддалених структур, що дозволяє ефективно керувати бізнес-процесами як автономно на структурних одиницях, так і з головного офісу.

Фінансова доступність

Фінансова доступність

KEEPER допускає використання потужних системи управління базами даних SYBASE, MsSQL як Enterprise версій, так і їхніх безкоштовних версій. Це, а також модульність (можливість запуску базових модулів з поступовим розширенням) робить KEEPER фінансово доступним не тільки для великих підприємств, але й для малого бізнесу.

Базові модулі

Конфігуратор

Містить функції, що передбачають створення й налаштування базових основ, принципів і параметрів, які забезпечують функціонування ядра KEEPER:

 • модулів розширення, їхніх меню й функцій;
 • класів об’єктів;
 • ролей у системі;
 • принципів побудови бізнес-процесів (операцій);
 • основ документообігу.

Базові модулі

Адміністратор

Містить функції, що передбачають створення й налаштування базових основ, принципів і параметрів, які забезпечують функціонування ядра KEEPER:

 • модулів розширення, їхніх меню й функцій;
 • класів об’єктів;
 • ролей у системі;
 • принципів побудови бізнес-процесів (операцій);
 • основ документообігу.

Модулі розширення

Дистрибуція

Дистрибуція

Модуль Дистрибуція забезпечує комплексне управління замовленнями і продажем товарів через дистрибуційну мережу, тобто керування:

 • інформаційними базами торгових точок клієнтів;
 • довідниками торгових агентів, обладнання на маршрутах, даними про товари за напрямками дистрибуції;
 • маршрутами збору даних про замовлення партнерів;
 • процесами збору замовлень;
 • формування пакетів документів відвантаження;
 • потоками товарів по торгових точках партнерів та агентах;
 • розрахунками та кошами по маршрутах та агентах;
 • звітністю за брендами.
​Дисконт

​Дисконт

Модуль Дисконт – управління програмами знижок у торгівлі, а саме:

 • програма “знижка” – встановлення наростаючих відсотків знижки по шкалі за здійснений об’єм покупок, які зменшують загальну суму покупок у момент розрахунку;
 • програма “накопичення” – полягає в накопиченні «бонусів» за здійснені покупки і врахування їх при розрахунках в момент оплати за товар.
​Договора

​Договора

Модуль Договора– це управління розрахунками з постачальниками й покупцями. Він містить функції щодо:

 • розрахунків із постачальниками в розрізі договорів або окремих поставок;
 • розрахунків із покупцями в розрізі договорів або окремих продаж;
 • розрахунків із покупцями з програмами дистрибуції, напрямками диструбуції та по торгових агентах;
 • звітності з дотримання термінів розрахунків;
 • календар-графіків платежів.
​Поставки

​Поставки

Модуль поставки – це управління процесами замовлення товару та контролю за його поставками, тобто він містить функції щодо:

 • автоматизації замовлення товарів постачальникам;
 • автоматизації збору замовлень від різних суб`єктів господарювання;
 • формування зведених замовлень;
 • автоматизації прийому товарів від постачальників з контролем асортименту, кількості та відповідності товарів прайсам постачальника;
 • прийняття рішення про відхилення від умов поставки.
​Сільське господарство

​Сільське господарство

Модуль Сільське господарство забезпечує ведення обліку в агропромисловому виробництві , а саме:

 • ведення нормативної бази обліку за видами сільськогосподарської продукції;
 • облік витрат по кожному з видів продукції;
 • автоматизацію розподілу витрат за видами продукції;
 • aвтоматизація процесу розрахунку собівартості виготовленої продукції.
​Виробництво

​Виробництво

Модуль Виробництво – це управління виготовленням продукції. Містить функції щодо:

 • формування калькуляцій по виготовленню продукції та списання на основі них матеріалів;
 • складського обліку готової продукції;
 • обліку незавершеного виробництва;
 • формування нормативних даних для нарахування заробітної плати за виготовлену продукцію;
 • розподілу витрат за видами продукції;
 • розрахунку собівартості виготовленої продукції.
​Ціни

​Ціни

Модуль Ціни – це функції, що забезпечують управління цінами у всій мережі продажу (як оптовій, так і роздрібній) як шляхом ручної, так автоматичної зміни їх на основі налаштувань для торгових точок та, відповідно – формування наказів.

​Реєстрація перевезень

​Реєстрація перевезень

Модуль Реєстрація перевезень – це додатковий функціонал до модуля Дистрибуція, який забезпечує управління транспортними перевезеннями, а саме:

 • автоматизацію процесів формування документів по маршрутах доставки товарів;
 • контроль за завантаженістю й використанням транспорту;
 • контроль за доставкою товарів торговим точкам покупців.
​Мобільний агент

​Мобільний агент

Мобільний агент – це додатковий окремий функціонал до модуля Дистрибуція, що управляє збором замовленнь торговими агентами, тобто керування:

 • формуванням замовлень торгових точок партнерів за визначеними маршрутами;
 • асортиментом і прайсами партнерів;
 • заборгованістю за термінами розрахунків;
 • анкетуванням торгових точок;
 • довідником торгових агентів та обладнання на маршруті;
 • довідковими даними про товари за напрямками дистрибуції.
Корпорація

Корпорація

KEEPER дозволяє проводити аналіз діяльності групи компаній різних організаційно-правових форм власності. Для цього застосовується модуль Корпорація, який містить набір функцій для налаштування її:

 • структури;
 • суб’єктів господарювання;
 • функцій сукупного аналізу діяльності;
Склад

Склад

Модуль Склад забезпечує контроль та управління товаро-матеріальними цінностями (ТМЦ) на складах, а саме:

 • єдиною довідковою базою ТМЦ компанії;
 • залишками ТМЦ;
 • рухом ТМЦ;
 • процесами інвентаризації;
 • звітністю по складу.
​Ресторан

​Ресторан

Модуль Ресторан забезпечує комплексне управління діяльністю закладів громадського харчування (ресторани, кафе, бари), тобто керування:

 • єдиним довідником рецептів мережі закладів громадського харчування компанії;
 • процесами калькулювання продукції за рецептурою і списання матеріалів за актами виготовлення;
 • процесом розрахунків з використанням різного роду розрахунково-касового й торгівельного обладнання;
 • цінами безпосередньо в закладі чи з центрального офісу;
 • залишками товарів і продукції в закладі з метою оптимізації запасів;
 • процесами інвентаризації.
Магазин

Магазин

Модуль Магазин забезпечує контроль та управління в роздрібній торговій мережі:

 • єдиною довідковою базою для всіх торгових точок компанії;
 • ціновою політикою, як на торговій точці, так і з центрального офісу;
 • процесом розрахунків з використанням різного роду розрахунково-касового й торгівельного обладнання;
 • потоками товарів і коштів на торговій точці та з центрального офісу;
 • оптимальними залишками товарів на точці;
 • замовлення, зокрема й автоматизованими, і надходження товарів у торгівельну мережу;
 • процесами інвентаризації.
​Податковий облік

​Податковий облік

Модуль Податковий облік – це набір функцій, що забезпечують автоматизацію:

 • відображення даних в податковому обліку компанії;
 • формування податкових накладних і коригування;
 • процесів реєстрації податкових накладних у податкових органах;
 • формування й подачі податкової звітності (декларацій) в контролюючі органи.
Заробітна плата

Заробітна плата

Модуть Заробітна плата автоматизує операції з розрахунку зарплати і здійснює:

 • розрахунок за різними системами оплати праці;
 • розрахунок податків і внесків із фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом;
 • формування звітності по заробітній платі.
Кадри

Кадри

Модуль Кадри забезпечує процеси з обліку інформації про персонал компанії та дозволяє вести:

 • штатний розклад;
 • особисті карточки працівників;
 • табельний облік робочого часу;
 • облік відряджень і відпусток;
 • наказів (прийом, переведення, звільнення) по персоналу та інше;
 • звіти й виборки по персоналу за різними критеріями;
 • обмін даними з контролюючими органами щодо прийому на роботу.
Бухгалтерія

Бухгалтерія

Модуль Бухгалтерія забезпечує ведення бухгалтерського обліку компанії, а саме: 

 • бухгалтерської документації;
 • результатів господарської діяльності фірми;
 • аналізу результатів діяльності компанії;
 • подачі звітності в контролюючі органи. 

Наші послуги

Спектр послуг

TranSоftGroup надає наступні види послуг по впровадженню та супроводу ERP-платформи KEEPER:

 • аудит бізнес-процесів замовника і вироблення пропозицій щодо переліку модулів KEEPER для придбання;
 • після продажна установка та налаштування придбаних конфігурацій модулів KEEPER;
 • адаптація типових Модулів розширення KEEPER під потреби замовника шляхом внесення змін до системних довідників, бізнес-операцій, форм документів;
 • супровід ERP-платформи KEEPER у замовника шляхом абонентського обслуговування або надання послуг на замовлення;
 • розробка додаткового функціоналу на замовлення;
 • супровід законодавчих змін шляхом оновлення системи.

Наші послуги

​Ліцензування

TranSoftGroup надає право невиключної, безстрокової ліцензії на використання платформи KEEPER та її Модулів розширення.

Вартість ліцензії формується залежно від масштабів використання KEEPER замовником:

 • від кількості Модулів розширення, які будуть використовуватися;
 • від масштабів мережі – кількості серверів і робочих місць замовника.

Надіслати повідомлення